top of page
background.png

Degree

Psikoloji

Native Language

Turkish

pngkey.com-share-icon-png-2071361.png
twitter-share-button-icon.png
linkedin-share-button-icon.png

Education

Psikoloji

PhD adayı tez

Klinik Psikolog

Speaks

Turkish

English

Gizem

Country of origin

Turkey

Country of residence 

Turkey

Presentation

<p>Bilkent Üniversitesi İİSBF Psikoloji Bölümü mezunuyum. Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanında Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans eğitimimi tamamladım</p><p>Şu anda Okan Üniversitesi&#x27;nde Uygulamalı Psikoloji Doktora Programında doktora eğitimimi sürdürmekteyim ve tez dönemindeyim </p><p>Verebileceğim Dersler:</p><p>Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri</p><p>Sosyal Bilimlerde İstatistik (SPSS)</p><p>Nitel Veri Analizi (NVivo)</p><p>Akademik Yazım Teknikleri</p><p>Akademik İngilizce </p><p>Liderlik ve Motivasyon </p><p>Kültür ve Liderlik </p><p>Mülakat Teknikleri</p><p>İş Analizi ve Personel Seçimi</p><p>Mülakat Teknikleri</p><p>Kariyer Danışmanlığı</p><p>Performans Değerlendirme</p><p>Farklı Kültürlerle Uyum İçinde Çalışabilme Becerisi</p><p>Pozitif Örgütsel Davranış</p><p>Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme </p><p>Bilişsel ve Davranışçı Terapi</p><p>Oyun Terapisi </p><p>Aile Danışmanlığı</p><p>Çocuk ve Ergenlik Psikopatolojisi</p><p>Gelişim Psikolojisi</p><p>Stresle Başa Çıkma</p><p>Kriz Yönetimi</p><p>Hayır Deme ve Sınır Koyma</p><p>Zaman Yönetimi</p><p>Erteleme Davranışı İle Başaçıkma</p><p>Uygulamalı Mutluluk Seminerleri</p><p>Psikoloji Okur Yazarlığı</p><p>Telefonda Etkili İletişim </p><p>Algı Yönetimi</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>

Class rooms

bottom of page